vineyard genetische code (5-10)

(punten 5-10 … vervolg van de vorige lijst)

  • ONDERSTEUNING VAN DE ARMEN is erg belangrijk voor God en voor Vineyard. Het zou een normale barmhartige praktijk moeten zijn in termen van voeding, kleding, hulp, bediening, enz.
  • TEKENEN & WONDEREN worden gezien als een normaal en voorkomend onderdeel van het kerkleven. Dit omvat het genezen van zieken en gebrokenen van hart, bevrijding van de onderdrukten en het faciliteren van de werken die alleen God kan doen.
  • ONS GELOOF DELEN is een roeping van elke gelovige. – om anderen tot geloof te brengen door vriendschap en ware uitdrukking van liefde en zorg voor anderen. Echte kerkgroei betekent het bereiken van de wereld en het versterken van het Koninkrijk van God. Deze boodschap moet zowel door daden als door woorden getoond worden.
  • ANDERE KERKEN moeten geliefd en gerespecteerd worden, omdat we deel uitmaken van het éne lichaam van Christus. Samenwerking met andere kerken moet mogelijk zijn. We zoeken altijd naar goede relaties met de bredere kerk.
  • STICHTING VAN KERKEN EN ZENDING  staan ​​centraal in de roeping van Vineyard. Elke kerk moet een visie hebben om te groeien en zich te vermenigvuldigen en andere delen van de wereld aan te raken.

[Terug naar de vorige pagina]