3-14 jarigen

Het is onze overtuiging dat kinderen geschapen zijn om God te kennen en om Gods’ tegenwoordigheid uit te dragen. Daarom willen we de kinderen op een leuke manier toerusten in hun partnerschap met Jezus in het uitwerken van Zijn Koninkrijk op aarde. Daarbij leren we hen om te aanbidden, de Bijbel correct te hanteren en om te dienen in de kracht van de Heilige Geest. De kinderen komen ‘s zondags, halverwege de dienst van 9u30 samen en worden in volgende leeftijdsgroepen ingedeeld:

  • Poema’s – van 3-5 jaar
  • Luipaarden – van 6-8 jaar
  • Jaguars – van  9-11 jaar
  • Tijgers – van 12-14 jaar

De verschillende leeftijdsgroepen van de ‘Gospel Safari’ komen samen onder het toezicht van  leraars opgeleid in hun eigen multi-culturele en meertalige omgeving. Elke week wordt les gegeven in het Engels, het Frans en waar mogelijk ook in het Nederlands, waarbij een veelheid aan activiteiten gebruikt wordt om de kinderen te helpen om interactief te zijn.

(activiteiten enkel tijdens de dienst van 9u30)