activiteiten

Voorbeelden van onze recente activiteiten zijn onder andere het inzamelen van slaap- en rugzakken en warme kleding voor daklozen en vluchtelingen (verdeeld via onze partners Le Phare en het Leger des Heils), inzamelingen voor de slachtoffers van de recente aardbeving in Italië, een Kerstdiner, toegankelijk voor iedereen, inclusief families met een laag inkomen en daklozen, een presentatie over de activiteiten van OASIS met een avond om fondsen te verzamelen om informatie te verspreiden over mensenhandel enz.

[terug naar vorige pagina]

ondersteuning van anderen

[lees meer]

Leave a Reply

Your email address will not be published.