voor families

Komt u naar Vineyard Brussels met kinderen of tieners, dan willen we u van harte welkom heten. Wij verbinden ons er toe om een veilige omgeving te bieden waarin zij Jezus kunnen leren kennen, door het organiseren van activiteiten aangepast aan de leeftijd van uw kinderen, met onder andere, het leren over de Bijbel, het stimuleren van vriendschappen, het deelnemen aan de aanbidding en het in praktijk brengen van de cultuur van Jezus’ Koninkrijk.

De activiteiten voor kinderen van 3 tot 14 jaar op een zondagmorgen (de ‘Gospel Safari’) worden voorafgegaan door hun registratie net vooraan de ingang van het gebouw.

 

registratie

[lees meer]

polsbandjes met naam

[lees meer]

ouder dan 14?

[lees meer]