Gemeenteleiding en stafmedewerkers

De algemene verantwoordelijkheid voor de leiding van de kerk ligt bij een team van oudsten, de “Vineyard Brussels Leadership Team”. De meeste van deze oudsten zijn ervaren en hebben zowel een bediening in de maatschappij als in de kerk waar ze als vrijwilliger dienen. In aanvulling op dit team van oudsten, is er een team van stafmedewerkers met diverse en complementaire vaardigheden.

Ricky is de voltijdse teamleider. Hij legt verantwoording af aan zowel de Vineyard Brussels Leadership Team als geheel, als aan de leiding van de Benelux Vineyard-gemeenschap. Samen met het Leadership Team rapporteert hij aan het vzw-bestuur (zie hieronder) voor de begroting en het personeelsbeheer. Vineyard Brussels wordt geleid door veel mensen die samenwerken. Zowel het Leadership Team als stafmedewerkers werken samen met een groter team van vrijwilligers

Gemeenteleiding (LT)

[lees meer]

Stafmedewerkers

[lees meer]

Bestuur (vzw)

[lees meer]