zending

In onze overtuiging dat God de wereld liefheeft, steunen wij op actieve wijze héél wat initiatieven in België en in het buitenland met het oog op het verlichten van menselijk lijden en het bestrijden van onrecht. Wij geven een belangrijk deel van onze financiële steun aan initiatieven waarvan we de mensen op het terrein kennen en waarvan we weten waar ze mee bezig zijn en waarmee we op een actieve wijze in contact kunnen blijven.

Zie hier enkele van deze initiatieven:

  • een weeshuis in Oeganda voor kinderen die het slachtoffer zijn van oorlog of ziekte
  • een onderkomen voor weduwen en wezen in India
  • steun voor hen die de slavernij en kinderprostitutie wereldwijd bestrijden
  • hulp voor hen die onverwacht zwangere jonge moeders ondersteunen
  • begeleiding van personen in nood
  • hulp voor hen die vluchtelingen en sociaal achtergestelde personen ondersteunen