ondersteuning van anderen

Wij zijn in partnerschap met bestaande liefdadigheidsorganisaties in Brussel, zoals Le Phare, Oasis, Alternatives, het Leger des Heils, Serve the City enz.

Het liefdadigheidsteam heeft eveneens als doel, de kerkfamilie te ondersteunen door tijdelijk materiële ondersteuning te bieden, zowel aan families als aan individuele personen. Zo heeft het team onder andere een boodschappendienst opgezet voor sommige mensen in de kerk en geeft het occasioneel materiële steun (schoolgerief, kleding enz.).

[terug naar de vorige pagina]

Activiteiten

[lees meer]

Leave a Reply

Your email address will not be published.