Vineyard genetische code

De volgende 10 kenmerken moeten elke lokale Vineyard kerk karakteriseren. John Wimber, de oprichter van de Vineyard Association of Churches, had de bedoeling dat dit 10-punten programma de basis zou vormen van Vineyard. Omdat ze de gemeenschappelijke kenmerken zijn van de familie van Vineyard-kerken, noemen we dat de “Vineyard genetische code”.

  • DE BIJBEL IS CENTRAAL in ons onderwijs, geloof en leven. Dit betekent eenvoudig, levensgericht onderwijs en bijbelse levenswijze.
  • AANBIDDING VAN GOD is onze hoogste prioriteit. Niet alleen zingen; Het is veel meer dan dat. Het heeft te maken met regelmatige, gezamenlijke, eigentijdse aanbidding die persoonlijk, intiem en niet-manipulerend is.
  • KLEINE GROEPEN (huisgroepen, doelgroepen, enz.) Zijn de basisstructuur van de kerk. Ze zijn een plaats voor relaties, groei en discipelschap, waar mensen zich thuis voelen en geaccepteerd worden. Ze bieden ook een veilige omgeving om geestelijke gaven te ontwikkelen en te beoefenen.
  • GEESTELIJKE GAVEN zijn in elke gelovige aanwezig en moeten worden ontdekt, aangemoedigd en uitgeoefend voor het algemeen belang.
  • OPLEIDING is fundamenteel voor de kerk – ‘mensen toerusten’ voor de bediening in alle aspecten en voor het leven zelf.

[Lees verder]