onze visie


Wij geloven dat mensen belangrijk zijn. Wij geloven ook dat iedereen een groot potentieel heeft.
Onze ervaring is dat wanneer iemand eenmaal God kent en leert om Zijn liefde en kracht te ervaren, mensen vrede en een nieuw perspectief vinden, dat hen in staat stelt om beter relaties op te bouwen, eerst met zichzelf en dan met degenen rondom hen.
Ons doel is om dat mogelijk te maken. We noemen het ‘Verbondenheid met God en met mensen’.
Of je nu geloof hebt of niet, je bent in alle geval meer dan welkom om mee te doen en de levensveranderende mogelijkheden te onderzoeken die dergelijke verbondenheid kan brengen.
De bijbel leert dat God, de schepper van het universum, altijd de bedoeling heeft gehad dat mannen, vrouwen en kinderen overal in hun leven verbonden zouden zijn met Hem en niet onafhankelijk van Hem.
Wij geloven dat God voor elk van ons leven een doel heeft, maar we geloven ook dat God dit nooit zal opleggen aan iemand van ons. Hij heeft ons de vrijheid gegeven om met Hem verbonden te zijn of Hem op afstand te houden.
Jezus is de sleutel om met God en met andere mensen op een liefdevolle, gezonde en harmonieuze manier verbonden te zijn. Hij is het perfecte voorbeeld van een mens die volledig verbonden was met God. Door deze relatie met zijn Vader kon hij met mensen verbonden zijn van gelijk welke levensloop, zowel rijk als arm. Hij was niet religieus, maar relevant! Hij hield van mensen en accepteerde ze zoals ze waren. En als zij om Zijn hulp vroegen, gaf Hij deze.
Jezus is ook de sleutel tot een vervullend en doelgericht leven.
Hoewel Jezus meer dan 2000 jaar geleden leefde en stierf, bleef hij niet dood maar stond hij weer op en heeft sindsdien levens van mensen veranderd. Dit is een revolutionaire waarheid – onze opgestane Verlosser leeft en is volop actief in de wereld van vandaag, door Zijn Geest werkzaam in zijn volgelingen.
Ons doel is:

  • Mensen helpen om een relatie met God te krijgen en verder te ontwikkelen.
  • Leren om de kracht te ervaren die Hij geeft om in harmonie met Hem, onszelf en degenen om ons heen te leven.
  • Ontdek en vervul zijn doel voor jouw leven.

 
We benadrukken de kracht van zowel Gods Woord als Gods Geest, in overeenstemming met de ‘Radicale Midden’ benadering van de wereldwijde Vineyard kerkgemeenschap.

onze waarden

[lees verder]

[terug naar de vorige pagina]