Privacybeleid

Ingangsdatum: 8 december 2023

Wie zijn wij?

Vineyard Brussels (de kerk, wij) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Dit betekent dat zij beslist hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

 

Onze privacyverklaring

Vineyard Brussels hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van al onze leden. Uw privacy is erg belangrijk voor ons en we begrijpen hoe belangrijk het voor u is. Ons doel is om zo duidelijk en open mogelijk te zijn over wat we doen met uw persoonlijke gegevens en waarom we dat doen.

 

 Hoe verwerken we uw informatie?

 De persoonlijke informatie die we verzamelen omvat gezinsinformatie zoals naam, achternaam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, woonadres, mobiel nummer, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, talen en vervoerswijze.

 

 Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

 Persoonlijke gegevens van kerkleden worden alleen gebruikt voor intern gebruik door gekwalificeerde mensen van Vineyard Brussels. De gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan andere (derde) partijen.

 • Het leiderschap en de teamleiders kunnen uw gegevens gebruiken om
 • activiteiten van de kerk beheren
 • voor het algemene reilen en zeilen van onze kerk.
 • De persoonlijke gegevens die we van elk kerklid bewaren, zijn bij elk kerklid bekend en zij hebben toegang tot hun eigen gegevens om ze bij te werken.
 • De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die voldoet aan de GDPR-richtlijnen

 

We voldoen aan onze verplichtingen betreffende de GDPR door

 • persoonlijke gegevens up-to-date houden
 • veilig opslaan en verwijderen
 • geen buitensporige hoeveelheden gegevens verzamelen of bewaren
 • door persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden genomen om persoonlijke gegevens te beschermen.

Geregistreerde leden kunnen met hun eigen wachtwoord inloggen op "Mijn Kerksuite".

Leden hebben controle over hun eigen gegevens. Ze kunnen ervoor kiezen om gegevens aan andere leden te tonen of te verbergen.

 

Toestemmen omvat:

 • Als u zich vrijwillig hebt ingeschreven op de e-maillijst van Vineyard Brussels Church Suiteen expliciet toestemming hebt gegeven om onze e-mails te ontvangen. U kunt zich te allen tijde van deze lijst afmelden via de afmeldlink in de voettekst van deze periodieke e-mails.

 

 Het delen van uw persoonlijke gegevens

De informatie die we over je hebben, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en we zullen je gegevens alleen delen met gekwalificeerd personeel of vrijwilligers die evenementen of bedieningen leiden om de kerkactiviteiten te beheren.

Hoe veilig is je informatie?

We nemen beveiliging zeer serieus en zullen er alles aan doen om je informatie veilig te houden.

We controleren regelmatig of gebruikers een sterk wachtwoord kiezen om onze database veilig te houden. We beperken het aantal gebruikers zoveel mogelijk.

 

 Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren gegevens in overeenstemming met de richtlijnen van de GDPR. We streven ernaar om alleen gegevens te bewaren die relevant, accuraat en actueel zijn. We hebben interne processen om periodiek de gegevens die we bewaren te controleren en gegevens te verwijderen die niet langer relevant zijn voor ons doel van verwerking. We schonen regelmatig onze gegevens op.

 

 Uw rechten en uw persoonlijke gegevens

Als u een vraag of klacht hebt over gegevensbescherming, beveiliging of privacy, vragen we u deze schriftelijk in te dienen bij de medewerkers Gegevensbescherming via e-mail info@vineyard-brussels.be

Bedrijfsnummer: BE 0477.848.625

Volledige naam: Vineyard Brussels

Adres: Vorstlaan 220, 1160 Oudergem

Aanmaakdatum: 11-07-2002

Hoofdactiviteit: Activiteiten van religieuze organisaties


........................................................................................................................


Wie zijn wij?

Vineyard Brussels (VB, l'église, nous) is de Verantwoordelijke voor de verwerking; dit betekent dat het VB is die de einddoelen en de middelen bepaalt voor de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter.

Notre énoncé de mission de confidentialité

Vineyard Brussels zet zich in voor de bescherming van het privéleven van al zijn leden. Uw privéleven is zeer belangrijk voor ons en wij begrijpen dat dit ook voor u het geval is. Het is onze bedoeling om zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn over de redenen en de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Comment traitons-nous vos données?

De persoonlijke informatie die wij verzamelen bevat gegevens over u zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, genre, burgerlijke staat, adres, vast en mobiel telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, taal en vervoerswijze.

 

Op welke juridische basis worden uw gegevens verwerkt?

Les données personnelles des membres de l'église sont utilisées uniquement pour un usage intérieur par des personnes qualifiées du Vineyard Brussels ; les données ne sont ni données, ni vendues à des tiers.

Les dirigeants de l'église (LT) et les responsables des ministères peuvent utiliser vos données pour le fonctionnement global de notre église et plus spécifiquement, gérer les activités de l'église.

De persoonlijke gegevens die we van elke kerklid bewaren, zijn goed bekend met die persoon. Elke gelovige heeft zijn eigen toegang om de gegevens die hem betreffen op te vragen.

Les données sont stockées dans une base de données sécurisée et compatible avec le GDPR (" Algemene Verordening Gegevensbescherming").

 

Nous nous conformons à nos obligations en vertu de la GDPR en :

 • données à caractère personnel à jour bewaren
 • stockant ou détruisant de manière sécurisée
 • ne collectant ou en ne conservant pas des quantités excessives de données
 • het beschermen van persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking
 • en en veillant à ce que les mesures techniques appropriées soient en place pour protéger les données à caractère personnel.

Ingeschreven leden kunnen verbinding maken met "My Churchsuite" met hun eigen wachtwoord.

 

Les membres eux-mêmes contrôlent leurs propres données ; ils peuvent choisir d'afficher ou de masquer certaines données aux autres membres.

Uw toestemming is van toepassing:

Là où, sur Churchsuite, vous avez volontairement souscrit à la liste de distribution de Vineyard Brussels et explicement consenti à recevoir nos emails.

U kunt zich op elk moment van deze lijst afmelden door gebruik te maken van de afmeldingslink op de pagina van deze e-mails.

Persoonlijke informatie delen 

De informatie die wij u geven, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wij delen deze uitsluitend met het personeel dat de evenementen of ministeries verzorgt in het kader van de kerkelijke activiteiten.

Zijn uw gegevens goed beschermd?

 

We nemen de vertrouwelijkheid zeer serieus en doen alles wat in onze macht ligt om uw gegevens te beschermen.

Wij controleren regelmatig of de gebruikers een krachtig passeermotief kiezen om de veiligheid van onze database te garanderen. Wij beperken het aantal gebruikers in de mate van het mogelijke.

Hoeveel tijd hebben we nodig om onze persoonlijke gegevens te bewaren?

We bewaren onze gegevens conform de richtlijnen van de GDPR. Wij streven ernaar alleen die gegevens te bewaren die relevant, exact en actueel zijn. Wij beschikken over interne processen om de bij ons geregistreerde gegevens te herhalen en wij verwijderen de gegevens die niet relevant of nuttig zijn. We doen een regelmatige nettoyage van de gegevens.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

 Als u een vraag hebt over de bescherming, de veiligheid of de vertrouwelijkheid van uw gegevens, of als u een duidelijke vraag hebt over dit onderwerp, verzoeken wij u om deze vraag schriftelijk te stellen aan de verantwoordelijken voor de bescherming van uw gegevens via een elektronische koerier op info@vineyard-brussels.be.

Ondernemingsnummer : BE 0477.848.625

Volledige naam : Wijngaard Brussel

Adres : Vorstlaan 220, 1160 Oudergem

Oprichtingsdatum : 11-07-2002

Hoofdactiviteit: Activiteiten van religieuze organisaties

 

Privacybeleid

Inleiding

Vineyard Brussels zet zich in voor de bescherming van de privacy van al onze leden. Uw privacy is erg belangrijk voor ons en wij begrijpen dat het ook voor u belangrijk is. Onze bedoeling is dan ook om zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn met wat we doen met uw persoonlijke gegevens en waarom we dat doen.

 

Hoe gebruiken wij uw informatie?

Uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen, omvat gegevens over uw gezinsleden, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke status, woonadres, telefoonnummer, GSM-nummer, e-mailadres, nationaliteit, talen die u spreekt, wijze van vervoer.

Persoonlijke gegevens van kerkleden worden enkel en alleen gebruikt voor intern gebruikdoor daartoe gemachtigde personen van Vineyard Brussels. De gegevens worden noch doorgegeven, noch verkocht aan derden.

De gemeenteleiding en verantwoordelijken van de verschillende bedieningen kunnen uw gegevens gebruiken voor het beheer van activiteiten van de kerk of het algehele functioneren ervan.

De persoonlijke gegevens die we van elk kerklid bijhouden, zijn bekend bij elk kerklid en zij hebben zelf toegang tot het beheren van hun eigen gegevens. De gegevens bevinden zich in een beveiligde database die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG ofwel GDPR in het engels).

Geregistreerde leden kunnen inloggen met hun eigen wachtwoord op"MyChurchSuite".

Zij hebben het volledige beheer over hun eigen persoonlijke gegevens. Ze kunnen er bovendien voor kiezen om een aantal basisgegevens aan andere kerkleden te tonen of juist te verbergen.

 

 

Wij voldoen aan onze verplichtingen onder de AVG door persoonlijke gegevens bij te houden, door:

 • het veilig op te slaan en te verwijderen
 • geen onnodige hoeveelheden gegevens te verzamelen of bij te houden
 • uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking
 • ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

 

Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van uw informatie?

 

Toestemming is van toepassing:

 • U heeft zich vrijwillig ingeschreven voor de e-maillijst van Vineyard Brussels Church Suite en u heeft er expliciet mee ingestemd voor het ontvangen van onze e-mails. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven van deze lijst voor het ontvangen van deze periodieke e-mails via de link in de voettekst.

 

Persoonlijke informatie delen

De informatie die we over u bewaren, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en wij zullen uw gegevens alleen delen met de daartoe gemachtigde personen of vrijwilligers voor het beheren van activiteiten in de kerk zoals evenementen of uitoefening van bedieningen.

 

Hoe veilig is uw informatie?

We nemen de beveiliging zeer ernstig en doen er alles aan om uw informatie veilig te houden. We controleren regelmatig of gebruikers een sterk wachtwoord kiezen om onze database veilig te houden. We beperken het aantal gebruikers zo veel mogelijk.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren gegevens in overeenstemming met de richtlijnen uiteengezet door de AVG. We streven ernaar om alleen relevante, accurate en actuele gegevens te bewaren. We hebben interne processen om periodieke gegevens op te schonen wanneer nodig.

 

Uw rechten op uw gegevens

Als u een vraag of een klacht heeft over gegevensbescherming, beveiliging of privacy, verzoeken wij u om dit schriftelijk te melden aan de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming via het emailadres info@vineyard-brussels.be

Bedrijfsnummer: BE 0477.848.625

Bedrijfsnaam: Vineyard Brussels

Adres: Vorstlaan 220, 1160 Oudergem

Oprichtingsdatum: 11-07-2002

Belangrijkste activiteit: Activiteiten van religieuze organisaties