Servicevoorwaarden

Ingangsdatum: 8 december 2023

Inleiding

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website en alle diensten die via deze website worden aangeboden (de "Diensten") door Vineyard Brussels (de "Kerk"). Door deze website te bezoeken en de diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Geleverde diensten  

Deze website biedt religieuze inhoud, waaronder [preken, bijbelstudies, informatie over evenementen, enz.] We kunnen de Services of delen daarvan wijzigen, opschorten, beëindigen of de toegang ertoe beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

Gebruik van diensten

U stemt ermee in de Services alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je accountgegevens. Je stemt ermee in anderen niet lastig te vallen of de rechten van anderen te schenden. Dergelijk gebruik kan leiden tot beëindiging van uw toegang.

Intellectueel eigendom  

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van de kerk en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten. U mag de inhoud niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming.

Inhoud gebruiker  

U behoudt het auteursrecht op de inhoud die u indient, maar verleent de kerk een toestemming om deze te gebruiken.

Disclaimers

De Services worden geleverd "zoals ze zijn", zonder enige garantie. De kerk wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit uw gebruik van de diensten.

Wijzigingen in voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde bijwerken. Als u doorgaat met het gebruiken van deze Voorwaarden, betekent dit dat u de updates accepteert.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op via info@vineyard-brussels.be als u vragen hebt over deze Voorwaarden.